Magazyn energii 20 kWh – na ile wystarczy i kiedy się sprawdzi?

magazyn energii 20kw na ile wystarczy
Magazyn energii o pojemności 20 kWh to rozwiązanie dedykowane dla większych gospodarstw domowych lub małych firm o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dzięki możliwości gromadzenia nadwyżek prądu produkowanego przez instalację fotowoltaiczną, pozwala on na optymalizację zużycia energii i uniezależnienie się od dostaw z sieci. Sprawdź, na jak długo wystarczy magazyn energii 20 kWh w różnych scenariuszach użytkowania i dowiedz się, kiedy warto zainwestować w to innowacyjne rozwiązanie.

Magazyn energii 20 kWh – dla kogo i do jakiej instalacji PV?

Wybór odpowiedniego magazynu energii zależy przede wszystkim od dziennego zużycia prądu oraz mocy posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Magazyn o pojemności 20 kWh sprawdzi się w gospodarstwach domowych, które zużywają średnio 18-22 kWh energii na dobę, z czego 12-15 kWh w ciągu dnia i 6-7 kWh w nocy. Optymalna moc instalacji PV dla takiego magazynu to 10-13 kWp.

Warto pamiętać, że rzeczywista pojemność użytkowa magazynu energii jest zazwyczaj nieco niższa od nominalnej. Przy wyborze urządzenia, należy zwrócić uwagę na kompleksowe zestawy zawierające nie tylko sam akumulator, ale także dedykowany inwerter, zapewniający efektywną współpracę z panelami fotowoltaicznymi. Cena takiego systemu zależy od stopnia zaawansowania, wydajności i możliwości rozbudowy.

Dzienne zużycie energii Optymalna moc instalacji PV
18 kWh (12 kWh dzień + 6 kWh noc) 10 kWp
22 kWh (15 kWh dzień + 7 kWh noc) 13 kWp

Czas pracy magazynu energii 20 kWh w różnych scenariuszach

Na ile wystarczy magazyn energii 20 kWh? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak profil zużycia energii, moc podłączonych urządzeń czy warunki pogodowe wpływające na produkcję prądu z instalacji PV. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych scenariuszy obrazujących czas pracy magazynu w różnych sytuacjach.

Scenariusz 1: Standardowe gospodarstwo domowe

Załóżmy, że 4-osobowa rodzina zużywa średnio 20 kWh energii dziennie, z czego 14 kWh w ciągu dnia i 6 kWh w nocy. Posiadana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp produkuje średnio 40 kWh prądu na dobę. Nadwyżka 26 kWh trafia do magazynu energii 20 kWh, z którego pobierane jest brakujące 6 kWh w godzinach nocnych. W takim przypadku, magazyn jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię przez 3-4 dni, nawet przy całkowitym braku produkcji z PV.

Inaczej sytuacja wygląda latem, gdy zużycie energii spada do 16 kWh na dobę, a produkcja z fotowoltaiki wzrasta do 50 kWh dziennie. Wtedy nadwyżka 34 kWh każdego dnia zapełnia magazyn energii, a pozostałe 14 kWh może być oddawane do sieci lub zużywane na bieżąco. W takich warunkach, pełny magazyn 20 kWh wystarczy na pokrycie zapotrzebowania nawet przez 5-6 dni.

Scenariusz 2: Firma z wysokim zapotrzebowaniem na prąd

Rozważmy przykład małej piekarni, która zużywa średnio 30 kWh energii dziennie, z czego aż 25 kWh w nocy, gdy pracują piece. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12 kWp wytwarza w ciągu dnia około 48 kWh prądu. 20 kWh trafia do magazynu energii, a pozostałe 28 kWh zasila urządzenia pracujące w dzień. W nocy, brakujące 5 kWh pobierane jest z sieci.

W tym scenariuszu, magazyn energii 20 kWh jest w stanie pokryć znaczną część nocnego zapotrzebowania na prąd, redukując pobór energii z sieci o 80%. Przekłada się to na wymierne oszczędności, biorąc pod uwagę wyższe stawki za energię elektryczną w godzinach szczytowych. Pełny magazyn wystarczy na zasilenie pieców przez większość nocy, nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych i niższej produkcji z PV w ciągu dnia.

„Dobór pojemności magazynu energii to kluczowy element optymalizacji pracy instalacji fotowoltaicznej. Zbyt mały magazyn nie pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału PV, z kolei zbyt duży będzie generował niepotrzebne koszty. Magazyn o pojemności 20 kWh to optymalne rozwiązanie dla gospodarstw domowych o podwyższonym zużyciu energii oraz małych firm z dużym zapotrzebowaniem na prąd w godzinach pozaszczytowych. Odpowiednio skonfigurowany, pozwala on na pokrycie większości dziennego zużycia i uniezależnienie się od dostaw energii z sieci.” – dr inż. Krzysztof Nowakowski, ekspert ds. magazynowania energii.

Korzyści z zastosowania magazynu energii 20 kWh

Inwestycja w magazyn energii 20 kWh niesie ze sobą wiele korzyści dla gospodarstwa domowego lub firmy. Przede wszystkim, pozwala ona na zwiększenie autokonsumpcji, czyli wykorzystania energii produkowanej przez własną instalację fotowoltaiczną. Dzięki magazynowaniu nadwyżek prądu i oddawaniu ich w okresach zwiększonego zapotrzebowania, możliwe jest pokrycie nawet 70-80% dziennego zużycia energii z odnawialnych źródeł.

Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie rachunków za prąd i uniezależnienie się od podwyżek cen energii. Magazyn 20 kWh pozwala także na zwiększenie niezawodności zasilania i zabezpieczenie przed przerwami w dostawach prądu. W razie awarii sieci, zmagazynowana energia może posłużyć do zasilenia najważniejszych urządzeń i podtrzymania funkcjonowania gospodarstwa domowego lub firmy.

Nie bez znaczenia są również aspekty ekologiczne. Wykorzystanie magazynu energii w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną przyczynia się do redukcji emisji CO2 i ograniczenia śladu węglowego. Dzięki temu, inwestycja w nowoczesny system magazynowania prądu to nie tylko korzyść ekonomiczna, ale także realny wkład w ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

  • Zwiększenie autokonsumpcji energii z PV do 70-80%
  • Obniżenie rachunków za prąd i uniezależnienie od podwyżek cen
  • Zwiększenie niezawodności zasilania i zabezpieczenie przed przerwami w dostawach
  • Redukcja emisji CO2 i ograniczenie śladu węglowego
„Zdecydowałem się na zintegrowany zestaw fotowoltaiczny z magazynem energii o pojemności 20 kWh. Moje gospodarstwo domowe zużywa średnio 22 kWh prądu na dobę, z czego 15 kWh w dzień i 7 kWh w nocy. Instalacja PV o mocy 12 kWp w połączeniu z magazynem pozwoliła mi na pokrycie 85% dziennego zapotrzebowania na energię. Rachunki za prąd spadły o ponad 70%, a dodatkowo zyskałem niezależność energetyczną i zabezpieczenie na wypadek awarii sieci. Uważam, że magazyn energii to must-have dla każdego posiadacza instalacji fotowoltaicznej.” – Jan Kowalski, zadowolony użytkownik magazynu energii 20 kWh.

Podsumowując, magazyn energii o pojemności 20 kWh to rozwiązanie dedykowane dla gospodarstw domowych o podwyższonym zużyciu prądu oraz małych firm z dużym zapotrzebowaniem na energię poza godzinami szczytu. Odpowiednio dobrany do mocy instalacji fotowoltaicznej i profilu zużycia, pozwala on na optymalizację wykorzystania energii słonecznej, obniżenie kosztów i uniezależnienie się od dostaw z sieci. Inwestycja w nowoczesny system magazynowania prądu to nie tylko korzyść ekonomiczna, ale także realny wkład w transformację energetyczną i budowę zrównoważonej przyszłości.

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.