aktualnie działa kilka różnych programów, z których możesz skorzystać, starając się o dotacje na instalacje fotowoltaiczne?

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie krótki opis najważniejszych warunków każdego z nich.

Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij swoją przygodę z fotowoltaiką! 

dotacja-warszawskahttps://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawskie-dotacje-na-ochron-rodowiska

 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Panele fotowoltaiczne
 • Turbiny wiatrowe

Wysokość dotacji na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy:

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej lub w dzielnicowych Biurach Obsługi Mieszkaniowej od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji. Czyli:

 • Wnioski złożone od 01.01 do 31.03 mogą być zrealizowane w tym samym roku
 • Wnioski złożone od 01.09 do 31.12 mogą być realizowane w następnym roku

Uprawnione do ubiegania się o dotację są m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

Formularz wniosku oraz opis kolejnych czynności:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/OZE.htm

https://mojprad.gov.pl/

 • Nabór wniosków w II turze od 13.01 do 18.12.2020 roku lub do wykorzystania środków alokacji.
 • Procedowanie prawidłowo złożonego wniosku trwa w tym momencie ok. 3 miesięcy.
 • Wnioski tylko ON-LINE, papierowe są odrzucane.
 • Instalacja musi być zamontowana i przyłączona, ale nie wcześniej niż 23.07.2019 r.
 • Dotacja do 50% wartości instalacji, jednak nie więcej niż 5000zł
 • Instalacje od 2 do 10kW
 • Dotacja nie obejmuje rozbudowy już istniejącej instalacji

Ulga termomodernizacyjna może dotyczyć tych kosztów, na które nie uzyskaliśmy dofinansowania np. z programu Mój Prąd. Wtedy od kwoty do ulgi należy odjąć dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste Powietrze”. W takim przypadku należy włączyć instalację fotowoltaiczną z zakresu programu Czyste Powietrze”.

 • Od 2019 r.
 • Podatnicy właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • Obejmuje także garaż lub budynek gospodarczy przynależący do domu, jeśli nie ma technicznych możliwości montażu na dachu
 • Możliwość odliczenia do 53 000zł poniesionych kosztów
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku jednorodzinnego jest objęty pełną ulgą od podatku
 • Jeśli nie ma możliwości odliczenia całości kosztów w pierwszym roku rozliczeniowym, pozostała część kosztów do odliczenia przechodzi na rok następny do 3 lat od pierwszego skorzystania z ulgi w swoim rozliczeniu
 • Można skorzystać z ulgi w przypadku dofinansowania mój prąd (cena instalacji zmniejsza się wtedy o kwotę dotacji Mój Prąd)
 • Nie obejmuje paneli fotowoltaicznych, tylko konstrukcje pod farmy
 • Dla rolników może to być nawet 25% podatku rolnego rozłożone na 15 lat
 • Dodatkowo, rolnik płacący podatek VAT może go sobie w całości odliczyć
 • Zwrot instalacji po ok 5 latach

Poszczególne miasta mogą zdobywać dotacje indywidualne. Przy pozyskiwaniu klientów z danego miast warto sprawdzić na stronie urzędu miasta czy nie ma indywidualnych dotacji. Np. Miasto Kalisz uchwaliło „dotacje na fotowaltaike w postaci umorzenia podatku od nieruchomości. https://kalisz.naszemiasto.pl/kaliskie-firmy-moga-nie-placic-podatku-od-nieruchomosci/ar/c15-7771886 .Dla firm jest to oszczędność idąca w tysiące zł rocznie.

Regulamin programu pod tym linkiem.

 • Finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Program umożliwia zdobycie dofinansowania w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • Skierowany do przedsiębiorców
 • Realizowany w latach 2015 – 2023 przy czym podpisywanie umów do 2020 r., zaś środki będą wydatkowane do 2023 r.
 • Nabór w trybie ciągłym
 • Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji, ale z wyłączeniem mikroinstalacji

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowalnych. Max kwota pożyczki to 40 mln zł, oprocentowana zgodnie ze stawką WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczka na takich warunkach stanowi pomoc publiczną i może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Przedziały mocy instalacji PV, jakie można objąć dofinansowaniem z programu „Bocian”:

 • Od 50 kWp do 200 kWp – max koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania to 8mln zł/MW
 • Od 200 kWp do 1 MWp na budynku – max koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 8,5 mln zł/MW
 • Od 200 kWp do 1 MWp na gruncie – max koszt brutto kwalifikowany do dofinansowania wynosi 6 mln zł/MW

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

 • Druga tura programu, czekamy na ogłoszenie naboru i dokładnego regulaminu
 • Budżet 200 mln zł
 • Program wyłącznie dla rolników indywidualnych, rozumianych jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, która łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale od 1 do 300 ha
 • Ponadto, rolnik musi mieszkać w gminie co najmniej 5 lat oraz przez ten okres musi prowadzić gospodarstwo rolne, gdzie ma być realizowana inwestycja
 • Wyłącznie nowe inwestycje, nie obejmuje modernizacji
 • Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt
 • Pożyczka w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł może pokryć do 100% kosztów inwestycji. Nie ma przy tym możliwości umorzenia części pożyczki.
 • Pożyczka na max 15 lat, jej wysokość przyznawana na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2% w skali roku
 • Zakres dla fotowoltaiki to od 50 kWp do 1 MWp, a maksymalny koszt brutto to 2,5 mln zł.
 • Dodatkowo, można pozyskać dofinansowanie na gruntowe lub powietrzne pompy ciepła max 4 tys zł / kW

Nabór: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/

 • Budżet 4 mld mln zł
 • Program dla przedsiębiorców
 • Dofinansowanie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach do 85% kosztów kwalifikowalnych
 • Dofinansowanie od 1 mln zł do 300 mln zł
 • Okres wdrażania projektów w latach 2019-2025 r.
 • Zobowiązania (podpisywanie umów) do 2023 r.
 • Środki wydatkowane do 2025 r.
 • Nabór wniosków w trybie ciągłym
 • Pożyczka na max 15 lat
cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.