Rozporządzenie MKIŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

 

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru, który ma na celu określenie zasad udzielania pomocy publicznej na stacje ładowania i stacje tankowania wodoru.

Według projektu rozporządzenia, o dotacje może ubiegać się:

 1. jednostka samorządu terytorialnego
 2. przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. spółdzielnia
 4. wspólnota mieszkaniowa
 5. rolnik indywidualny

Pomoc może zostać udzielona na:

 1. utworzenie punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, który nie jest zainstalowany na ogólnodostępnej stacji ładowania – intensywność pomocy nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych.
 2. budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, wyposażonej w co najmniej 2 punkty ładowania, z czego co najmniej 1 umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW – intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych.
 3. budowę lub przebudowę stacji wodoru.

Zgodnie z projektem, wysokość dotacji, ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie pomocy:

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000 lub
 • zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie dotacji nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.
W przypadku budowy ogólnodostępnej stacji ładowania umożliwiającej świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 150 kW lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy umożliwiającej świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 150 kW, intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

 • W przypadku budowy lub przebudowy stacji wodoru intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Pomoc nie może być łączona z inną pomocą publiczną.
 • Nabór wniosków o dotacje jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten nabór.

Szukasz uczciwego i odpowiedzialnego partnera do współpracy?
Skontaktuj się z nami.

 

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.