Nowy program finansowania stacji ładowania dla elektrycznych ciężarówek

Wprowadzenie innowacyjnego programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiada wprowadzenie innowacyjnego programu mającego na celu wspieranie infrastruktury ładowania dla ciężkich pojazdów elektrycznych.

Priorytety programu

Program, który będzie dysponował budżetem przekraczającym 2 miliardy złotych, kładzie nacisk na rozwój stacji ładowania o wysokiej mocy, wynoszącej minimum 350 kW. Plany obejmują strategiczne rozmieszczenie tych stacji wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), oraz w centrach logistycznych i terminalach intermodalnych, co ma istotnie przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji.

Nowe perspektywy dla Polski

Program ten otwiera również nowe możliwości dla Polski, umożliwiając jej wzmocnienie pozycji w dziedzinie ekologicznego transportu ciężarowego na arenie międzynarodowej. Wsparcie infrastruktury ładowania nie tylko przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także pomoże w osiągnięciu celów klimatycznych.

Dofinansowanie i warunki udziału

Firmy posiadające siedzibę lub oddziały w Polsce mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu, pod warunkiem przeprowadzenia działań promocyjnych i zapewnienia transparentności w realizacji inwestycji.

Wyzwania aktualnej infrastruktury

Obecnie w Polsce istnieje około 3,3 tysiąca ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jednak żadna z nich nie spełnia wymagań umożliwiających ładowanie ciężkich pojazdów o zerowej emisji.

Plan działania na przyszłość

Wprowadzony program ma na celu zaradzenie temu problemowi, w odpowiedzi na dyrektywę AFIR Unii Europejskiej. Program planowany na lata 2024-2029 będzie funkcjonować w formie konkursowej.

Sprawiedliwy dostęp i promocja ekologicznego transportu

Taki model ma zapewnić sprawiedliwy dostęp do finansowania dla wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym faworyzowaniu projektów, które mają największy potencjał wpływu na ochronę środowiska i rozwój gospodarczy. Program ten nie tylko stawia na modernizację sektora transportowego, ale również promuje pojazdy o zerowej emisji, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków publicznych.

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.