Padł nowy rekord! Pula dotacji na stacje ładowania 150kW rozeszła się w jeden dzień.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wczoraj nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” , który obejmuje:

 • budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW – na którą przeznaczona pula dofinansowania rozeszła się w jeden dzień!

 • budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW

 • budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji można składać w okresie 09.01.2023 r. – 28.02.2023 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Budżet naboru

Budżet na realizację budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW wynosi do 59 495 728,00 zł. W ramach naboru 20% budżetu (tj. kwota 11 899 145,60 zł) budżetu naboru przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 20% z przewidzianego na budowę stacji ładowania budżetu 245 000 000,00 zł tj. kwoty 49 000 000,00 zł, przy czym kwota ta jest pomniejszana o otrzymane w I naborze dofinansowanie.

Budżet na realizację budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania wynosi do 12 122 496,00 zł. W ramach naboru 20% budżetu (tj. kwota 2 424 499,20 zł) przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 20% z przewidzianego na budowę stacji ładowania budżetu 20 000 000,00 zł tj. kwoty 4 000 000,00 zł, przy czym kwota ta jest pomniejszana o otrzymane w I naborze dofinansowanie.

Budżet na realizację budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW wynosił do 125 015 709,00 zł.

Intensywność dofinansowania

W przypadku budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW:

 1. Do 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.
 2. Intensywność wsparcia, o której mowa w pkt. 1 ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowym poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000 lub zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych lub mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców. Natomiast zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

W przypadku budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania intensywność dofinansowania wynosić będzie do 25% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci

O dofinansowanie zarówno na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW jak również na budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania – ubiegać mogą się:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium RP
 • spółdzielnie
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • rolnicy indywidulani

Wszystkie materiały

 1. Budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.
 2. Budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.
 3. Budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW.

_

Szukasz uczciwego i odpowiedzialnego partnera do współpracy? Umów się na spotkanie z doradcą. Skorzystaj z naszego doświadczenia w obsłudze podmiotów polskich i zagranicznych, dostarczających na polski rynek usługi ładowania samochodów elektrycznych oraz zajmujących się budową stacji ładowania dla takich pojazdów.

📞 +48 609 321 481
📩 biuro@arinea.pl
🌐 arinea.pl
🛒 wallbox.pl

 

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.