AdobeStock 110411635 1024x683 - Business continuity management (BCM)

Business Continuity Management, BCM

Zarządzanie ciągłością działania (ang. Continuity Business Management, BCM) stanowi podstawę identyfikacji ryzyka narażenia organizacji na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Celem BCM jest zapewnienie organizacji możliwości skutecznego reagowania na zagrożenia, takie jak klęski żywiołowe lub naruszenia danych, oraz ochrona interesów biznesowych organizacji. BCM obejmuje odzyskiwanie po awarii, odzyskiwanie działalności, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie incydentami, zarządzanie kryzysowe i planowanie awaryjne.

Zgodnie z ISO 22301 wdrażamy procedury zarządzania ciągłością działania w tym:

Zrozumienie potrzeb w zakresie ciągłości i gotowości, a także konieczności ustanowienia polityki i celów zarządzania ciągłością działania.
Wdrażanie i obsługa kontroli oraz środków zarządzania ogólnym ryzykiem ciągłości w organizacji.
Monitorowanie i przegląd wydajności i skuteczności systemu zarządzania ciągłością działania.
Ciągłe doskonalenie oparte na obiektywnych pomiarach.

Analiza obecnych procedur BCM. 

Przeanalizujemy możliwe scenariusze postępowania w trakcie różnych sytuacji i przygotujemy scenariusze postępowania poszczególnych osób w firmie. Wskażemy możliwość przystawania się twoje firmy do danej sytuacji.

W obecnej sytuacji polityki ciągłości działania będą kluczowe dla działania organizacji. 

Zadzwoń i sprawdź co mamy do zaoferowania. 

Spełnienie normy zarządzania ciągłością działania ISO 22301 to niemały wyczyn. Ten 30-stronicowy dokument opracowany przez Komitet Techniczny ISO w 2012 roku jest uważany za kamień węgielny standardów ciągłości działania dla wszystkich rodzajów firm (chociaż istnieją specjalne wytyczne, takie jak standard programu ciągłości działania FFIEC dla instytucji finansowych lub NIST 800 dla technologii informatycznych) . Jeśli Twój program ciągłości działania działa na tym poziomie, przede wszystkim – gratulacje, to spore osiągnięcie! Co ważniejsze, siła twojego programu prawie gwarantuje, że Twoja firma przetrwa kryzys, jeśli kiedykolwiek wystąpi.

Celem normy ISO 22301 jest dostarczenie wytycznych dotyczących konfiguracji i zarządzania wysoce wydajnym systemem zarządzania ciągłością działania (BCMS). Zasadniczo określa, w jaki sposób wszystkie elementy programu powinny ze sobą współpracować, aby Twoja firma mogła kontynuować działalność na normalnym poziomie po zakłóceniach, abyś mógł chronić swoją markę, a także interesy kluczowych interesariuszy (w tym klientów).

Jest to jeden standard wśród wielu; w rzeczywistości firmy mogą korzystać z więcej niż jednego. (Różne standardy są nieco inne; na przykład National Fire Protection Act 1600 , na przykład, wprowadza więcej dyrektyw  niż ISO 22301, która mierzy na bardziej strategicznym poziomie.) Sposób zastosowania normy zależy całkowicie od Ciebie: użyj go na najwyższym poziomie lub wybierz bardziej umiarkowane podejście, które nadal zapewnia odpowiedni poziom ochrony dla Twojej firmy. Decyzja ta zostanie częściowo podyktowana charakterem firmy: jeśli Twoja branża podlega surowym wymogom prawnym lub regulacyjnym dotyczącym ciągłości działania, wówczas zastosuj standard na najwyższym możliwym poziomie.

Ale bez względu na to, jak zdecydujesz się wdrożyć ISO 22301 jako preferowany standard zarządzania ciągłością działania, zrób to, formalnie przyjmując go i czyniąc go podstawą działania Twojego systemu BCMS.

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalistów. Odezwij się do nas. 

Call Now ButtonZadzwoń