AdobeStock 110411635 1024x683 - Polityka Systemów Bezpieczeństwa

Polityka Systemów Bezpieczeństwa

Polityka Systemów Bezpieczeństwa stanowi podstawę identyfikacji ryzyka narażenia organizacji na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego.

Celem polityki jest ujednolicenie zasad postępowania w zakres ochrony 0sób i mienia oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa zasobów firmy. Każde działanie by mogło być mierzalne musi mieć określone zasady oraz punkty kontrole umożliwiające wyciąganie wniosków, poprawianie jakości służby ochrony oraz bezpieczeństwa firmy. Firma ARINEA wdraża „Politykę Bezpieczeństwa Firmy” zawierającą:

 • Procedury wykonawcze dla funkcjonowania technicznych środków ochrony KD
 • Zasady wykorzystania technicznych środków ochrony (CCTV, SSWiN, KD, DEPOZYTORY, ZAB MECH.)
 • Procedury wykonawcze dla funkcjonowania technicznych środków ochrony Depozytory (system kontroli obiegu kluczy)
 • Procedury wykonawcze dla funkcjonowania technicznych środków ochrony CCTV
 • Procedury wykonawcze dla funkcjonowania technicznych środków ochrony SSWiN
 • Procedury wykonawcze dla funkcjonowania technicznych środków ochrony ZABEZP. MECHANICZNE
 • Zasady serwisu i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego wraz z czek listą, terminarzem i formularzem zgłoszeń.
 • Zasady realizacji ochrony fizycznej w przedsiębiorstwie
 • Procedura monitorowania systemów technicznego zabezpieczenia mienia (CCTV, SSWiN)
 • Procedury Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa
 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych RODO
 • Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
Call Now ButtonZadzwoń