SYSTEMY INFORMATYCZNE
ARINEA oferuje systemy informatyczne dedykowane firmom poszukującym nowoczesnego i elastycznego systemu, których oczekiwania i potrzeby przekraczają możliwości standardowych rozwiązań.
BMS -Umożliwia integrację z dowolną liczbą systemów bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej

BMS (Building Management Systems) to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Jest on ważnym elementem inteligentnego budownictwa. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort.

bms system - Systemy Informatyczne
Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla hoteli

System inteligentnego budynku – BMS (ang. Building Management System) zwiększa komfort i bezpieczeństwo pobytu w hotelu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji, ponieważ poszczególne podsystemy automatycznie dostosowują się do aktualnych warunków i potrzeb otoczenia. Zakres działania podsystemów inteligentnego budynku jest uzależniony od skali wdrożenia.

System monitoruje i optymalizuje działanie: systemu kontroli dostępu, oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu, systemu przeciwpożarowego, systemu obsługi urządzeń audio i wideo, systemu zasilania awaryjnego.

system hotelowy - Systemy Informatyczne
bpms - Systemy Informatyczne
BPMS

Kilkakrotnie w ramach swoich wpisów posługiwałem się pojęciem słownika danych będącego podstawą do reprezentacji danych dla procesu biznesowego, do jego realizacji, jak i oceny. Taki słownik definiuje poszczególne typy danych występujące w procesie, opisuje ich zastosowanie oraz reprezentację.

 

Świadomość danych „używanych” w procesie, pozwala lepiej go zrozumieć i ocenić. Analiza zachowania procesu, wskaźników efektywności, czasu przebiegu, pozwala na określenie niezbędnych zmian w procesie.

Call Now ButtonZadzwoń